En realitat has vist l'escola dels meus germans... les nenes aquí estem una mica marginades... anem poc a escoles més senzilles.

La major part dels nois són monjos i fan estudis molt de temps.

Les nenes tenim cura de la casa, de les feines del camp i cuidem dels animals...